Centenari enric valor

dimarts, de setembre 02, 2008

Únete al manifiesto por la libertad de Amadeu Casellas


El català Amadeu Casellas Ramon, que es defineix com a anarquista, portador de VIH des de 2001,
empresonat al CentrePenitenciari Quatre Camins (Granollers), pres des del 1986 i sense delictes
de sang, està en vaga de fam indefinida des del dia 23 de juny de 2008, per demanar la seva
excarceració. Durant tots aquests dies, Amadeu Casellas ja ha perdut uns 30 quilos de pes, ha estat
ingressat en un centre hospitalari i ha reiterat la seva decisió de continuar la vaga de fam.
Recentment, Amadeu ha deixat de prendre glucosa, la qual cosa accelerarà, sense dubte, el
seu afebliment.
Amadeu Casellas compleix dos dels tres requisits que contempla el Codi Penal vigent per a la
concessió de la llibertat condicional (CP de 1995, reformat per LO7/2003 de 30 de juny):
· Té acomplertes les ¾ parts de la condemna.
· Té una conducta favorable.
A més a més, Amadeu Casellas té un ampli entorn de familiars i amics i amigues disposats a ajudarlo
en la sevare integració social, així com una oferta laboral en ferm.
L’únic requisit legal que no compleix Amadeu Casellas és estar classificat en tercer grau penitenciari;
això, i els permisos, li estan denegant des de la presó, el Jutjat de Vigilància Penitenciàriai
l’AudiènciaProvincial de Barcelona, que argumenta el su historial de trencaments de condemna
(fugues)-. Si accedís al tercer grau, es podria agilitzar la seva llibertat o, almenys, l’aplicació de
mesures de presóatenuada (com en casos recents de pres@s malalts o convalescents de
llarguesvagues de fam i pròxims a la seva excarceració). A més a més,el Jutjat Penal Nº2 deManresa
li ha denegat la refundició de les seves condemnes, argumentant que el1988 ja se li va fer una
refundició.
Por tot el que hem exposat anteriorment, i atès el greu perill que corre la seva vida, demanem l’inici
dels tràmits necessaris per a la concessió de la llibertat condicional – o, en elseu defecte, l’aplicació
de mesures de presó atenuada a Amadeu Casellas Ramon.