Centenari enric valor

divendres, de juny 27, 2008

no al hotel a la font roja


El Parc Natural del Carrascal de la Font Roja, en la comarca valenciana de l'Alcoià, té una superfície inferior a les 2500 hectàrees i pateix una excessiva pressió humana, especialment en l'anomenada àrea del santuari, que a hores d'ara ja acusa la degradació a causa de la concentració d'activitats.


No obstant això, l'Ajuntament d'Alcoi ha iniciat els tràmits per a licitar la construcció i explotació d'un hotel de fins a 50 habitacions justament en la zona del santuari, sense estudiar altres alternatives d'allotjament ni altres ubicacions que la normativa d'ordenació del Parc recomana.


L'estudi de viabilitat elaborat per l'Ajuntament no justifica la necessitat d'aquesta instal·lació i ni tan sols inclou un estudi d'impacte ambiental ni una avaluació de la capacitat de càrrega del paratge; això sí, és molt clar quan afirma que per a garantir la rendibilitat econòmica de l'hotel caldrà duplicar el nombre de visitants anuals fins arribar a 100.000.
A més a més, per a construir l'hotel pretenen enderrocar tot un conjunt d'edificacions de descans de principis del segle XX, protegides per la normativa del Parc i pel Catàleg d'Edificis d'Interés d'Alcoi, amb l'excusa que algunes es troben en estat de ruïna.

És, en definitiva, una decisió que posa el Parc Natural al servei del concessionari de l'hotel, i no a l'inrevés, com seria lògic esperar.

La Carrasca-Ecologistes en Acció d'Alcoi considera que un model de turisme més sostenible en la Font Roja hauria de passar per una aposta decidida per la descentralització i la descongestió de les zones més sensibles. Això implica fomentar i donar suport a una xarxa d'allotjaments petits situats en la perifèria del parc natural, amb la diversitat suficient per a donar servei a diferents classes de visitants: cases rurals de diferents tipologies, petits hotels, albergs, càmpings, etc. Aquestos establiments no només tindrien un baix impacte ambiental i possibilitarien un major contacte amb la natura, sinó que a més haurien de servir per a la restauració i millora dels masos, la potenciació de l'agricultura ecològica i l'elaboració i comercialització a petita escala de productes propis. És evident, a més, que aquest és un model que es basa sobretot en petites empreses familiars on els beneficis repercuteixen sobre una major quantitat de persones.